Bij welke temperaturen kan men PVC buizen nog lijmen?

PVC buizen kunnen worden gelijmd tot 5 °C. Het lijmen beneden de 5 °C wordt afgeraden. Moet noodgedwongen worden gelijmd, dan wordt geadviseerd de lijm tot vlak voor gebruik te conditioneren op een temperatuur > 5 °C, de te lijmen onderdelen bij voorkeur voor te verwarmen en de locatie waar moet worden gelijmd af te schermen.

Volledig geïnstalleerd?

Volledig geïnstalleerde tuinberegening door J&A Watertechniek
Uw tuinberegening volledig geïnstalleerd?
Neem dan contact op met J&A Watertechniek. Ga naar tuinberegening.nu